back to home dude

Viên kim cương lớn

Viên kim cương lớn

về Viên kim cương lớn

Dùng quả bóng vàng để bắn tất cả những quả bóng bạc ra khỏi màn hình.