back to home dude

Viên đạn

Viên đạn

Về Viên đạn

Bạn là xạ thủ giỏi nhất nhưng vẫn có rất nhiều kẻ thù đang đợi giết bạn. Bọn chúng có thể nấp ở các góc trong các toà nhà. Hãy coi chừng và phản ứng thật nhanh nha.