back to home dude

Via Sol 2

Via Sol 2

về Via Sol 2

Những người giàu có đã quyết định rời khỏi Trái Đất và tìm một thuộc địa trên hành tinh Via Sol. Bạn trị vì hành tinh này, nên hãy điều hành cả thuộc địa nữa!