back to home dude

Vị vua rắc rối

Vị vua rắc rối

về Vị vua rắc rối

Nhiệm vụ của bạn là bảo vệ nhà vua! Dùng bút chì ma thuật để vẽ các đồ vật để sau đó chúng rơi xuống. Kết hợp khả năng này với các đồ vật xung quanh và tìm cách giữ nhà vua luôn an toàn!