back to home dude

Vị vua dũng cảm

Vị vua dũng cảm

Về Vị vua dũng cảm

Hãy cố gắng sử dụng ít mũi tên nhất có thể để bắn vị vua rơi khỏi toàn tháp.