back to home dude

Vị thần của người Aztec

Vị thần của người Aztec

về Vị thần của người Aztec

Bạn là 1 vị thần ở vùng đất của người Aztec. Hãy làm phẳng lãnh địa để những người dân nơi đây có thể xây nhà và chùa. Bạn có thể thưởng họ hoặc trừng phạt họ nếu có gì xảy ra.