back to home dude

Vex 3

Vex 3

Về Vex 3

Giúp làm phật ý để thực hiện theo cách của mình thông qua những mức độ nguy hiểm! Jump, trượt, xích đu và bơi trong khi né tránh tất cả các chướng ngại vật và cố gắng để có được đến cùng càng nhanh càng tốt. bạn sẽ có thể đạt được số điểm cao nhất?

Tải về

Vex 3