back to home dude

Vex 2

Vex 2

về Vex 2

Chào mừng bạn quay lại với thế giới của Vex. Hãy đi tới điểm đích thật nhanh và đừng để bị giết bởi những chướng ngại vật dọc đường đi. Liệu bạn có thể thu thập được tất cả sao ở mỗi cửa?