back to home dude

Vertix.io

Vertix.io

Về Vertix.io

Bạn chỉ có một mình trong mê cung này và vũ khí của bạn chính là thứ duy nhất để bạn tự vệ. Bắt đầu cuộc hành trình của bạn, tìm kiếm kẻ thù và bắn vào tất cả chúng. Nếu bạn không làm điều đó, chúng sẽ tiêu diệt bạn và điều đó không thể xảy ra. Hãy chuẩn bị và sẵn sàng để chiến đấu.