back to home dude

Vẽ trò chơi

Vẽ trò chơi

Về Vẽ trò chơi

Hãy vẽ các bức tường và thu thập các đồ, nhưng hãy canh chừng các vật nhọn. Hãy kiếm điểm sau khi trò chơi kết thúc