back to home dude

Vẽ phác họa

Vẽ phác họa

về Vẽ phác họa

hãy vẽ những khối hình để hướng banh về phía ngôi sao.