back to home dude

Vẽ hình tự vệ

Vẽ hình tự vệ

về Vẽ hình tự vệ

Người đàn ông này cần bạn giúp vì những tên xấu đang truy đuổi ông ấy. Hãy vẽ ra những thứ ông ấy cần để sống sót và bảo vệ bản thân.