back to home dude

Vẽ hình 2

Vẽ hình 2

Về Vẽ hình 2

Hãy dẫn những trái banh vào hộp. Bạn có thể dùng chuột vẽ những đường kẻ để đẩy bóng đi đúng hướng. Bạn cũng phải để ý lượng mực còn lại và coi chừng những chướng ngại vật khác.