back to home dude

Vẽ graffiti

Vẽ graffiti

về Vẽ graffiti

Để hoàn thành cửa chơi, bạn phải trang trí vẽ graffiti cho chiếc xe. Sau đó, bạn có thể lên cửa tiếp theo.