back to home dude

Vẽ đường

Vẽ đường

về Vẽ đường

Giữa bạn và mục tiêu của bạn là vô số những thử thách! Dùng chuột để vẽ một đường an toàn để đến được lá cờ và sang được màn chơi tiếp theo!