back to home dude

Vật đi kèm

Vật đi kèm

về Vật đi kèm

Hãy giúp khối nhỏ vượt qua các cửa tối thui bằng cách bám vào các thùng. Liệu bạn có thể nảy ra những sáng kiến để vượt qua các rào cản.