back to home dude

Vào vũ trụ: câu chuyên giáng sinh

Vào vũ trụ: câu chuyên giáng sinh

về Vào vũ trụ: câu chuyên giáng sinh

Hãy tạo nên một chiếc tên lửa tốt nhất và bay vào vũ trụ để chiến đấu với đĩa bay ngoài hành tinh. Hãy đảm bảo rằng giáng sinh không bị phá hỏng bởi người ngoài hành tinh.