back to home dude

Vanish Rain: Prologue

Vanish Rain: Prologue

về Vanish Rain: Prologue

Chiến đấu vì sự sống còn của bản thân trong thành phố hủy diệt này. Bắn vào những con ma để tích điểm và vũ khí. Cố gắng sống sót sau 15 ngày để được gặp mặt anh em của bạn.