back to home dude

Vang vũ trụ

Vang vũ trụ

về Vang vũ trụ

Thu thập tất cả các thiên thạch nhỏ và chắc chắn rằng lực hấp dẫn của các hành tinh không thể bắt được bạn!