back to home dude

Vàng thật

Vàng thật

về Vàng thật

Hãy tóm lấy số vàng trước khi hết thời gian. Bạn chỉ có thể nhặt những miếng lấp lánh. Đừng va vào những tảng đá xám, vì bạn sẽ mất đi vàng của bạn. Lưu điểm bằng cách nhấn Submit Score sau khi kết thúc trò chơi.