back to home dude

Vận chuyển Bom 3D

Vận chuyển Bom 3D

về Vận chuyển Bom 3D

Bạn nghĩ rằng mình có đủ kĩ năng cần thiết để vận chuyển an toàn một quả bom từ điểm lấy hàng đến nơi chứa? Cẩn thận những vận cản và hãy cố gắng hết sức đểvận chuyển kịp thời gian! Có 10 màn chơi và 5 loại xe khác nhau - bạn sẽ thành thạo tất cả số đó chứ?