back to home dude

Ván bài Tropix

Ván bài Tropix

về Ván bài Tropix

Hãy xếp các quân bài theo thứ tự từ A đến K.