back to home dude

Ván bài Thất Hải

Ván bài Thất Hải

về Ván bài Thất Hải

Hãy vượt thuyền qua Thất Hải va thu thập thật nhiều kho báu bằng cách kết hợp quân bài lại với nhau. Dùng chuột và chọn quân bài lớn hơn hoaacj nhỏ hơn với quân bài trước. Liệu bạn có the hoàn thành toàn bộ ván bài?