back to home dude

Ván bài Samurai

Ván bài Samurai

về Ván bài Samurai

Cố gắng chơi tất cả các thẻ của bạn bằng cách xếp chúng theo đúng thứ tự. Bắt đầu với A và tiếp tục xếp hạng. Sử dụng các không gian ở bên trái để lưu trữ các thẻ bạn muốn sử dụng sau đó. Chúc may mắn!