back to home dude

Ván bài mùa đông

Ván bài mùa đông

về Ván bài mùa đông

Hãy sắp xếp các quân bài theo đúng thứ tự từ K đến A. Bạn chỉ có 5 phút để chơi.