back to home dude

Ván bài Aloha

Ván bài Aloha

về Ván bài Aloha

Chọn một con bài cao hơn hoặc thấp hơn con bài trong bộ bài của bạn. Tiếp tục chơi cho đến khi không còn con bài nào trên bàn