back to home dude

Ván bài 8 cây

Ván bài 8 cây

Về Ván bài 8 cây

Liệu bạn có thể có được bộ bài 8 lá hoàn hảo? Hãy đếm chuẩn và đảm bảo về màu sắc của những lá bài. Bạn chỉ được bốc 1 lá 1 lần.