back to home dude

Sự Trả Thù của Ma Cà Rồng

Sự Trả Thù của Ma Cà Rồng

về Sự Trả Thù của Ma Cà Rồng

Giúp tên ma cà rồng này trả thù! Hãy tự phóng mình lên trời, và tiếp tục nhảy cao hơn cho đến khi bạn đến được cánh cổng và sau đó chiến đấu chống lại những sinh vật xấu xa! Bạn có thể thu thập đủ tiền để có thể mua những nâng cấp mới nhất không?