back to home dude

Vampire Skills

Vampire Skills

về Vampire Skills

Hãy thỏa cơn thèm khát của con ma khát máu này bằng cách hướng dẫn nó trong suốt trò chơi này.Sử dụng những kỷ năng khác của ma cà rống theo đúng trình tự để di dời thật nhanh những chướng ngại vật và những tên lính gác!