back to home dude

UpBot Goes Up

UpBot Goes Up

về UpBot Goes Up

Hãy giúp cho mỗi người máy đến đúng nơi họ cần! hãy quyết định xem bạn cần di chuyển người máy nào trước, và thực hiện nhiệm vụ của bạn trong từng cấp độ!