back to home dude

Up Down Up

Up Down Up

về Up Down Up

Lên lên xuống. Trong trò chơi này, bạn phải hướng những động vật dưới biển đến lối ra bằng cách thay đổi trọng lực. Hãy thu nhặt càng nhiều ngôi sao càng tốt và đối đầu với tất cả 25 cấp độ nhé!