back to home dude

Up Beat

Up Beat

về Up Beat

Chứng minh khả năng âm nhạc của bạn trong trò chơi âm nhạc này. Đánh vào đúng những nốt nhạc vào đúng thời điểm để ghi thêm những điểm thưởng! Rung chuyển bàn phím của bạn như những tay chơi thực thụ!