back to home dude

Ultimate Sonic

Ultimate Sonic

Về Ultimate Sonic

hãy chơi cùng Sonic hoặc một trong những người bạn của anh ta và đi qua những cấp độ khác nhau. Lăn tròn với tốc độ cao và nhặt những vòng vàng. Đánh bại những kẻ thù bằng cách nhảy vào chúng và đấu với Dr. Eggman và những cổ máy tàn bạo của anh ta.