back to home dude

Ultimate Robotoru

Ultimate Robotoru

về Ultimate Robotoru

Vào vai một người máy cừ khôi và đánh bại tất cả những kẻ thù của bạn! Tiêu diệt chúng bằng tia lade và sử dụng một trong 5 cách tấn công đặc biệt của bạn!