back to home dude

Ultimate Assassin 3: Level Pack

Ultimate Assassin 3: Level Pack

về Ultimate Assassin 3: Level Pack

Trong phiên bản của trò chơi kẻ ám sát 3, bạn sẽ thấy rất nhiều những cấp độ mới để hoàn thành! Tiêu diệt những mục tiêu mà không bị bất kỳ lính gác nào phát hiện! Bạn có thể hoàn thành mỗi cấp độ như một kẻ ám sát thật thụ không nào?