back to home dude

Ultimate Assassin 2

Ultimate Assassin 2

về Ultimate Assassin 2

Bạn phải cố gắng tiêu diệt cho bằng được người màu xanh. Sau đó...bỏ chạy đến cổng thoát..nhớ giữ mình an toàn!