back to home dude

Ugly Betty's Miracle Makeover

Ugly Betty's Miracle Makeover

về Ugly Betty's Miracle Makeover

Hãy biến "con vịt" xấu xí thành một cô gái tuyệt đẹp. Để Betty được tỏa sáng với một cái nhìn hoàn toàn mới.