back to home dude

Ufowars.io

Ufowars.io

Về Ufowars.io

Ufowars.io là trò chơi không gian vui nhộn nhiều người chơi! Hãy chọn là người bảo vệ trái đất hoặc kẻ thù ở trò chơi. Những người bảo vệ trái đất khi nó đi qua không gian vũ trụ. Và những kẻ tấn công đang cố gắng hủy diệt nó. Hãy có sự lựa chọn thông minh!