back to home dude

Uber Breakout

Uber Breakout

Về Uber Breakout

Di chuyển và đỡ pháo với thanh màu đỏ, quả pháo sẽ bật lại để làm vỡ bóng.