back to home dude

Typocalypse 3 chiều

Typocalypse 3 chiều

về Typocalypse 3 chiều

Những con ma đang tấn công và chỉ có một cách để ngăn chặn chúng! Sử dụng bàn phím để gõ các từ càng nhanh càng tốt và tiêu diệt kẻ thù. Đừng quên để chờ thời điểm thích hợp trước khi bạn kích hoạt năng lượng!