back to home dude

Typing Expert Fox

Typing Expert Fox

Về Typing Expert Fox

sử dụng bàn phím để đánh máy theo dòng chữ càng nhanh càng tốt để tăng kỷ năng của bạn! Nếu bạn thực hiện càng nhanh, bạn sẽ có điểm trung bình càng cao!