back to home dude

Two Pipes 1

Two Pipes 1

về Two Pipes 1

Đi qua những cấp độ dưới tầng hầm và cố gắng đạt đến ống dẫn để tiếp tục chuyển sang phần kế tiếp! Nhặt những màu sắc khác nhau để thay đổi môi trường xung quanh và đi tiếp sang khu vực bên cạnh!