back to home dude

Tuyến Uno

Tuyến Uno

Về Tuyến Uno

Trò chơi trực tuyến Uno là trò chơi thẻ cơ bản. Hãy ghép màu hoặc số của tấm thẻ cuối cùng trong chồng thẻ để chơi. Sự chiến thắng sẽ thuộc về người hết thẻ đầu tiên. Bạn có thể đấu với 1, 2 hoặc 3 người chơi khác. Hãy sử dụng những tấm thẻ đặc biệt để tước đi lượt chơi của những người chơi khác.