back to home dude

Tutti Cuti

Tutti Cuti

về Tutti Cuti

Giờ thì bạn đã có cửa hàng kem của riêng mình. Phục vụ khách hàng những loại kem mà họ muốn và kiếm đủ tiền để sang vòng chơi tiếp theo. Bạn sẽ duy trì được bao nhiêu ngày?