back to home dude

Turtle Defense

Turtle Defense

về Turtle Defense

Đặt những con rùa khác nhau này bên đường và ngăn tất cả những kẻ thù này lại! Đặt ra những kế hoạch chiến thuật và đừng để bất kỳ một một kẻ thù nào tẩu thoát.