back to home dude

Turbo Taxi

Turbo Taxi

về Turbo Taxi

kiếm tiền bằng cách chở khách đến nơi họ cần trong trò chơi lái taxi này! Bạn có thể kiếm thêm điểm thưởng bằng cách tập hợp năng lượng. Nhớ là bạn cần mua thêm xăng để tiếp tục trò chơi