back to home dude

Turbo Dismount

Turbo Dismount

về Turbo Dismount

Bạn phải quuyết định nên dùng phương tiện gì, vật cản nào và vị trí nào. Cố gắng nhảy càng xa càng tốt và gây càng nhiều thiệt hại nhất có thể! Bạn có thể ghi được số điểm cao nhất không?