back to home dude

Tuổi của lâu đài

Tuổi của lâu đài

về Tuổi của lâu đài

Xây dựng lâu đài của riêng bạn. Xây dựng đội ngũ và phân bổ nhiệm vụ của riêng bạn. Kiếm tiền bằng cách giao dịch với những người chơi khác.