back to home dude

Tung xúc xắc

Tung xúc xắc

về Tung xúc xắc

Hãy tung 5 con xúc xắc trong vòng 13 lượt và giành số điểm cao nhất.