back to home dude

Tuần tra bầu trời

Tuần tra bầu trời

về Tuần tra bầu trời

Bắn tất cả các người ngoài hành tinh mà bạn đi qua. Mua nâng cấp cho vũ khí tốt hơn.